Công ty 905

Hà Nội

Giới thiệu chung

905.vn là startup công nghệ tập hợp của những thành viên tài năng và tâm huyết.
Sứ mệnh của 905 là mang tới chất lượng sống tốt hơn cho con người bằng cách
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tiện lợi nhất. Chúng tôi
đang xây dựng một nền tảng dữ liệu trực tuyến giúp người sử dụng lưu trữ hồ sơ
sức khoẻ cá nhân, từ đó có thể tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ thiết thực, phù
hợp với bản thân để có một cuộc sống khoẻ mạnh, năng động, tự tin.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Thanh Xuan, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá