Công Nghệ Hồng Kỳ

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

We are the leading technology company in digitizing the cultural research achievements to create a better life for everyone.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Binh Thanh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá