CMT Dragon

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

CMT-Dragon là công ty chuyên về phân tích và xử lý dữ liệu bằng cách phát triển các mô hình Machine Learning, Artificial Intelligence algorithms, blockchains/DLT và software solutions.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Cam Le, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá