ClassFunc

Hà Nội

Giới thiệu chung

ClassFunc

VỀ CLASSFUNC

Yêu thương

  • Code bằng trái tim và lòng nhiệt huyết.

Cống hiến

  • Đề cao tinh thần làm những điều có ích, có ý nghĩa cho xã hội.

Kết nối

  • Kết nối mọi người cùng lý tưởng để chinh phục những mục tiêu.
  • Kết nối các ý tưởng.
  • Kết nối cộng đồng.

Công nghệ mới

  • Vui khi sử dụng công nghệ mới.
  • Vui khi được sáng tạo.
  • Vui khi được mang đến cộng đồng điều có ý nghĩa một cách nhanh nhất.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Nam Tu Liem, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá