CETI

Hà Nội

Giới thiệu chung

Cung cấp giải pháp, dịch vụ số hóa cho doanh nghiệp

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ha Dong, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá