Bris Company Limited

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Bris Company Limited

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BRIS (BRIS COMPANY LIMITED) được thành lập với mục tiêu tập trung phát triển các giải pháp công nghệ thông tin với chất lượng cao; qua đó cung cấp dịch vụ triển khai các hệ thống ứng dụng cho khách hàng trong khâu quản lý sản xuất nhà máy, góp phần phát triển hệ thống nhà máy thông minh trong xu hướng chuyển đổi số. Ngoài ra công ty còn cung cấp dịch vụ thiết kế trang web, logo công ty, và đang trong kế hoạch tham gia phát triển ngành xuất nhập khẩu.

Đến với chúng tôi, bạn sẽ chung tay vào hành trình “Tạo dựng niềm tin từ uy tín” cho chính thương hiệu cá nhân của mình và thương hiệu chung của công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

District 7, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá