BLUE DRAGON COMMUNICATIONS

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

BLUE DRAGON COMMUNICATIONS

Blue Dragon là công ty start up (product), quy mô công ty hiện từ 5-10 người, tầm nhìn chiến lược tới năm 2023 sẽ tăng quy mô lên 20-50 người. Công ty đang tìm kiếm các thành viên mới, cùng xây dựng công ty phát triển ngay từ những ngày đầu thành lập.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 2, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá