Bizidex Vietnam

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Bizidex là doanh nghiệp kinh doanh cộng đồng, hoạt động dựa trên nền tảng quảng cáo mang tính địa phương ngay tại thành phố, tiểu bang, quốc gia, châu lục và toàn thế giới.

Được thành lập từ năm 2014, chúng tôi kết hợp quảng cáo và thị trường với sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế phát triển trong suốt 5 năm qua.
Các thương hiệu tiêu dùng hàng đầu của Bizidex bao gồm giải pháp tìm kiếm phổ biến trên mọi thiết bị và mọi trình duyệt.

Đối với các nhà quảng cáo, Bizidex là giải pháp quảng cáo trong nước và quốc tế hàng đầu để kết nối với người tiêu dùng trực tuyến, thông qua điện thoại thông minh (smart-phone), máy tính bảng (tablet) và máy tính cá nhân (PC).

Hạng mục Bizidex FREE và các gói sản phẩm cao cấp cùng với những giải pháp quảng cáo khác có thể tiếp cận đến 90% tổng số người dùng internet.

Các sản phẩm và dịch vụ của Bizidex được hỗ trợ bởi tổ chức kinh doanh và các nhà quảng cáo quốc tế tại thị trường địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

District 2, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá