BIGCOS MEDIA

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

BIGCOS MEDIA chuyên cung cấp các giải pháp Marketing hàng đầu. Với 05 lĩnh vực chính: Production; Digital Marketing; Social Media; KOLs; Event trọn gói.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá