Big Whale Data Network

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Big Whale Data Net Work là nhà cung cấp dịch vụ Internet uy tín hiện nay với các lĩnh vực thực hiện:

1.  Tạo website, dịch vụ tạo mẫu website
2.  Quảng cáo web
3.  Phát triển phần mềm
4.  Phát triển API hệ thống thanh toán
5.  Phát triển tùy chỉnh hệ thống giao dịch
6.  Hệ thống quản lý CRM khách hàng
7.  Tùy chỉnh hệ thống MT  White Label

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Binh Thanh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá