BIDV Securities Company (BSC)

Hà Nội

Giới thiệu chung

Tham gia kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán và cũng là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam.
Là thành viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-một trong bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất hiện nay, BSC luôn nhận được sự hỗ trợ toàn diện của BIDV trên tất cả các mặt hoạt động. Trong suốt quá trình hoạt động từ khi hình thành, BSC đã nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen của các cơ quan nhà nước, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Tài sản quý giá nhất góp phần tạo nên uy tín và hình ảnh của BSC chính là nguồn nhân lực. Với đội ngũ chuyên viên trẻ, năng động, nhạy bén trong kinh doanh, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, thông qua việc tổ chức thường xuyên các chương trình đào tạo và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, bằng các kinh nghiệm tích luỹ được từ việc thực hiện các hợp đồng, các dự án lớn.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

151-300

Địa chỉ

Hoan Kiem, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá