Aztek Technology

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Tầm nhìn

Trở thành công ty cung cấp giải pháp và dịch vụ IoT, là ĐỐI TÁC TIN CẬY cung cấp các giải pháp về các hệ thống website và ứng dụng lớn, đòi hỏi kỹ thuật đa dạng và mức độ phức tạp cao

Sứ mệnh

Cloud hóa các phần mềm quản lý cho khách hàng doanh nghiệp và công nghiệp theo khuynh hướng Internet of Things (IoT).

Giá trị cốt lõi

  1. Giải pháp toàn diện, kết nối các hệ thống phần cứng và phần mềm
  2. Cùng khách hàng phát triển sản phẩm từ bước ý tưởng
  3. Hỗ trợ khách hàng từ A đến Z
  4. Luôn học hỏi và sáng tạo

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 2, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá