ASA Trading and Investment

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Asa

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Asa

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Thanh Xuan, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá