ArtistsWorld

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ARTISTSWORLD

Công ty 100% vốn của LinkBlue Inc. Văn phòng tại Tokyo, Nhật Bản.
Mảng kinh doanh chủ yếu là Game Developement, AR/VR contents và Game Consulting.
Với RPG Game đã được giới thiệu ở Tokyo Game Show 2016: CresarMars
Một tựa Game độc đáo với mục tiêu đạt được Apple Design Awards.

Lộ trình phát triển của CresarMar: Thị trường JP -> Thị trường US -> toàn cầu.

ArtistsWorld được dẫn dắt bởi Noriyuki Takahashi, nguyên CTO của một công ty Internet Security
có thị phần lớn nhất Nhật Bản hiện tại.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá