Ant-Tech

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Ant-Tech là một công ty trẻ có trụ sở ở Pháp, chuyên nhận các dự án thiết kế ứng dụng từ các khách hàng ở Pháp và châu Âu.
Với số lượng dự án lớn, Ant Tech luôn "khát" nhân lực, nhất là các bạn lập trình viên tài năng và nhạy bén với công nghệ mới.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Binh Thanh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá