Angel 1 Investment

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 1 (AF1) được thành lập với nghiệp vụ chính là cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính, đầu tư và tư vấn đầu tư.

AF1 là công ty chuyển cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chứng khoán bao gồm:

Cung cấp dịch vụ tài chính cho Khách hàng tại AF1 bao gồm tư vấn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, danh mục cổ phiếu tăng trưởng. Tỉ suất sinh lợi trung bình của nhà đầu tư lên đến 15%/năm.

Cung cấp sức mua cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ với đòn bẩy cao và quản lý rủi ro cho nhà đầu tư.

Cung cấp dịch vụ huy động vốn cho các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Huy động vốn nhàn rỗi, các quỹ hưu trí .

Tư vấn M&A cho các doanh nghiệp.

Hiện nay sản phẩm chủ lực hỗ trợ tài chính đang hoạt động theo định hướng tái phân bổ nguồn vốn huy động vào các hoạt động hỗ trợ cho vay chứng khoán và các loại tài sản có thanh khoản nhanh khác. AF1 chủ động hướng đến phân khúc thị trường ngách cung cấp vốn Micro Finance cho khách hàng, phân khúc này hiện tại đang không có nhiều công ty cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 4, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá