AMP Tech

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

AMP Tech

Trong thời đại 4.0 việc bán hàng qua các kênh offline truyền thống đã không còn hiệu quả. Các nhà bán hàng sẽ sử dụng công nghệ bán hàng qua các nền tản khác nhau để tìm cho khách hàng… Việc đầu tư vào quảng cáo online là không thể thiếu để bán hàng.

AMP Tech sẽ thay bạn thực việc công việc này. Bạn không cần lo lắng và tốn nhiều công sức

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Hai Chau, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá