ALTEK Technology Company

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

ALTEK Technology Company

Altek assists customers of all sizes and from any industries in implementing and adapting digital technologies.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Binh Thanh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá