ALOTIC

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công ty Alotic có trụ sở tại Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực Blockchain, với nền tảng hơn 5 năm làm việc trong lĩnh vực Blockchain và sàn giao dịch. 

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Binh Thanh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá