ABTEAM

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

AB Innovation chuyên hoạt động trong lĩnh vực E-commerce, thương mại điện tử tại thị trường US-EU. 

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Cam Le, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá