30Shine

Hà Nội

Giới thiệu chung

30Shine là chuỗi cắt tóc nam duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ để đem lại sự tiện lợi cho khách hàng khi Đặt lịch cắt tóc không phải chờ đợi lâu, lưu lại hình ảnh-thông tin khách hàng để phục vụ khách hàng được chu đáo, đồng thời nâng cao năng suất lao động của tổ chức.

Bên cạnh đó, 30Shine sử dụng quy trình Sản xuất phần mềm đang được các Công ty Công nghệ hàng đầu thế giới áp dụng (Agile/Scrum), đưa ra sản phẩm nhanh nhưng cũng rất linh hoạt, con người được trao quyền tối đa trong quá trình phát triển từ ý tưởng đến thực tế, giúp xây dựng cải tiến đổi mới hệ thống nhanh nhất phục vụ khách hàng.

Vì vậy, 30Shine luôn luôn đổi mới, áp dụng các công nghệ mới nhất. 30Shine hiện đang có nhu cầu tuyển dụng không giới hạn nhân sự ở các vị trí Dev, SysAdmin, DBA, BA, BI, Tester phục vụ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1000+

Địa chỉ

Dong Da, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá