Java Dev (Spring, MVC) ~ 1000$- 2000$
Techcom Securities
ji-view-img 8048 Lượt xem
Trình độ: Senior
Danh mục: IT-Software
Hình thức: Full time
Mức lương:
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: 30 August 2020
Ngôn ngữ mong muốn: English
Mô tả công việc

Mô hình hóa các khái niệm lõi của nghiệp vụ, xây dựng nền tảng và khung của lõi API, phát triển tính năng cho các dòng sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ) và các dòng tính năng công nghệ (on-boarding, customer service, OTP/soft-token,…)

 • Làm việc sát với team nghiệp vụ nhằm đưa ra giải pháp tối ưu mang lại giá trị cao nhất cho kinh doanh
 • Hiểu yêu cầu nghiệp vụ, có khả năng mô hình hóa yêu cầu với dữ liệu, quy trình, đối tượng, công thức,… để đưa vào thiết kế giải pháp
 • Khả năng tư duy và thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng cao, đáp ứng yêu cầu tổng quát của nghiệp vụ
 • Phát triển nền tảng quản lý tài sản, bao gồm từ lõi API trên microservice đến luồn giao dịch của từng sản phẩm đầu tư trên các kênh khác nhau (iOS, Android, web)
 • Tích hợp với các hệ thống hỗ trợ khác như CRM, DWH, các hệ thống trao đổi thông tin, gửi nhận thông tin, hệ thống bảo mật, phân quyền, quản lý định danh…
 • Tìm hiểu các công nghệ mới nhất và lên chiến lược áp dụng cho hệ thống hiện tại

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT/Kỹ thuật hoặc tương đương (APTech, …)
 • Nắm vững khái niệm Object Oriented Programming (OOP) và nguyên tắc thiết kế theo OOP. Hiểu nguyên tắc thiết kế theo khung SOLID
 • Nắm vững các ngôn ngữ và framework: Core java, SpringMVC/SpringBoot, Reactive programming (Reactor, RxJava...)
 • Nắm vững kỹ năng và framework testing (Unit Test, Jmeter, JMC...), tư duy viết code có thể kiểm thử được (testable code)
 • Có kinh nghiệm với các DB và MQ: Oracle, MS SQL, RabbitMQ, Redis, PostgreSQL
 • Có kinh nghiệm và tư duy theo phương pháp Agile
 • Hiểu biết về các thư viện, framework trong cộng đồng: Apache,..

Kỹ năng nên có:

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình với các ngôn ngữ khác: Go/Python
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Docker, Kubernetes, CI/CD, DevOps
 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc với các framework quy trình: BPM

Kỹ năng mềm:

 • Chủ động và nhiệt huyết trong công việc
 • Có kỹ năng tìm hiểu và giải quyết vấn đề
 • Coding có trách nhiệm, giữ code vệ sinh
 • Ưu tiên ham thích về tài chính

Quyền lợi

- Join a professional working environment where you will see talented and enthusiastic colleagues. 
- Governmental insurance and other compensation according to labor law 
- Chance to grow up in your career path

Địa điểm: Ha Noi, Ho Chi Minh
Quy mô công ty: 151-300
Thể loại: Product
Tổng quan công ty:

Techcom Securites (TCBS) is a wholly owned subsidiary of Techcombank - one of the leading commercial banks in Vietnam.
Techcombank servers more than 4 millions retails customers and 50 thousand corporate clients through a network of over 300 branches nationwide, from which TCBS can be greatly benefited

- TCBS is among top three largest securities companies in Vietnam by revenue and profit, with an annual growth rate of more than 50%.
- The company is currently the dominant player in investment banking and fixed income advisory fields with over 50% market share in Vietnam.
- TCBS has been recognized as "Best DCM House in Vietnam 2015"​ by reputable Finance Asia and "Best Bond House in Vietnam (2007-2016) by Alpha Southeast Asia.

OUR MISSION:
- To become a strategic financial advisor of corporate clients;
 - To create a bespoke savings experience for our customers in Vietnam.

Tại sao nên gia nhập đội ngũ của chúng tôi
image_slide_company_Techcom Securities image_slide_company_Techcom Securities image_slide_company_Techcom Securities image_slide_company_Techcom Securities image_slide_company_Techcom Securities
 • 1 Chance to grow up in your career path
 • 2 Talented and enthusiastic colleagues.
 • 3 Amazing new tech in Bigdata & AI

Techcom Securites (TCBS) is a wholly owned subsidiary of Techcombank - one of the leading commercial banks in Vietnam.
Techcombank servers more than 4 millions retails customers and 50 thousand corporate clients through a network of over 300 branches nationwide, from which TCBS can be greatly benefited

- TCBS is among top three largest securities companies in Vietnam by revenue and profit, with an annual growth rate of more than 50%.
- The company is currently the dominant player in investment banking and fixed income advisory fields with over 50% market share in Vietnam.
- TCBS has been recognized as "Best DCM House in Vietnam 2015"​ by reputable Finance Asia and "Best Bond House in Vietnam (2007-2016) by Alpha Southeast Asia.

OUR MISSION:
- To become a strategic financial advisor of corporate clients;
 - To create a bespoke savings experience for our customers in Vietnam.

Top Benefits:
Team activities
Awards
Healthcare plane
Library
Travel opportunity
Nhà tuyển dụng hàng đầu