Front-end Engineer
One Mount Group
ji-view-img 2729 Lượt xem
Trình độ: Junior
Danh mục: IT-Software
Hình thức: Full time
Mức lương:
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: 20 August 2020
Ngôn ngữ mong muốn: English
Mô tả công việc
 • Collaborating with teams to develop new features for web and mobile devices
 • Determining the structure and responsive design of web pages
 • Maintaining the alignment and consistency of designs across web and mobile devices
 • Ensuring the compatibility of the code across web browsers and mobile devices
 • Optimizing pages for maximum speed and scalability
 • Following best practices of software development
Yêu cầu công việc
 • Bachelor’s degree preferred
 • 3+ years with professional JavaScript; 5+ years preferred
 • 1+ year with professional HTML5
 • 2+ years with professional SASS
 • 3+ years with professional CSS
 • Excellent teamworking and communication skills
 • Must experience with React library
 • Experience with RESTful API
 • Experience with responsive design principles and techniques
 • Experience with cross-browser compatibility and testing
 • Experience with front-end tooling such as Webpack, Bower, or NPM
 • Familiarity with unit testing
 • Familiarity with one CSS framework
 • Familiarity with software development principles
 • Good English reading and communication skill preferred
Quyền lợi

Benefit: negotiate

Địa điểm: Hà Nội
Quy mô công ty: 1-50
Thể loại: Outsourcing
Tổng quan công ty:
Tại sao nên gia nhập đội ngũ của chúng tôi
Top Benefits:
Nhà tuyển dụng hàng đầu