Data Analytics Engineer-Upto 2000$
Panasonic Vietnam Group – Panasonic R&D Center Vietnam (PRDCV)
ji-view-img 10519 Lượt xem
Đã hết hạn
Trình độ: Junior
Danh mục: IT-Software
Hình thức: Full time
Mức lương:
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: 03 August 2020
Ngôn ngữ mong muốn: English
Mô tả công việc
 • Company: Panasonic R&D Center Vietnam - Belonging to Panasonic Vietnam Group
 • Location: 17th Floor, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai St., Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam.
 • Program in python in Big Data Analytics project  (Visualization, Reporting, Manage Job) 
 • Develop software to automatize day to day processes and optimize work flows. 
 • Support and cover engineering calculation applications as well as plugins (API) for Data Analytics Applications. 
 • Be responsible for the software development, documentation and testing process. 
 • Present the results of your team’s work to the company management on a regular basis.
Yêu cầu công việc

 • Vietnamese nationality. 

• Solid Knowledge of Python 

• Bachelor or master’s degree in computer science of Engineering or an equivalent 

• 3+ years of full stack experience in software development (Web, Cloud, data analytics development) 

• Experience in development of desktop or API applications 

• High Level Object oriented programming skills following best coding practices 

• English communication skills 

• Experience in Database such as JSON/MS SQL/MySQL/DynamoDB. 

• 3+ years’ experience in cloud development using AWS or Azure. 

• Experience in GIT, JIRA, Confluence 

• Experience with any of the following is a strong plus: 

- AWS EMR. 

- Hadoop Ecosystem: Spark/HDFS/Hive/Sqoop/Flume/Pig 

- Containers: Docker/Kubernetes 

- Machine learning toolkits on data analyzing and modeling (Sklearn, 

Pandas ...). 

• Team player with multitasking skills and ability to adapt and solve arising problems 

Quyền lợi
 • Salary: login to view & bonus performance & business result - at least 03 months/year,... 
 • Work directly with international customers 
 • Professional and friendly global working environment; 
 • Clearly defined long-term multi-career roadmap; 
 • Development & training opportunities: Oversea business trip, Japanese training, Technical training; Soft-skill training; etc. 
 • Other benefit: 

- Salary review: 1 time/year (Increase ratio is depend on individual performance & Company business result.)

- Summer Vacation 

- Personal accident insurance 24h 

- Health care insurance 

- 3-4 special holiday offs/year 

 • Other miscellaneous benefit:

- National holiday, Autumn Festival 

- Annual leave 12 days/year equivalent to: Non annual leave taken shall be paid in cash at the beginning of the next calendar year

 • Flexible working time that supports work-life balance (Core time: 9:00-16:00; 5 days from Monday - Friday/ week); Additional special holiday. 
 • Well-protected with 24/7 personal accidental and medical care insurance; 
Địa điểm: Ba Dinh, Ha Noi
Quy mô công ty: 51-150
Thể loại: Outsourcing
Tổng quan công ty:

 

Gia nhập Panasonic R&D Center Việt Nam (PRDCV) - Trung tâm AI tương lai của Tập đoàn Panasonic tại Châu Á.

Cùng Panasonic vươn cao tương lai sự nghiệp:

 • Làm việc tại công ty thuộc “VIETNAM’S 50 LEADING IT COMPANIES”;
 • “Let’s Challenge Together! And Update Yourself!” - Để bắt kịp với sự thay đổi liên tục của công nghệ mới, Panasonic không ngừng đón nhận thử thách, cho ra đời những sản phẩm mới, phát triển và hoàn thiện công ty;
 • Với phương châm "Hoàn thiện con người trước khi tạo ra sản phẩm", Panasonic luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu, làm nền tảng cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, mọi công dân Panasonic đều được tạo điều kiện học hỏi và phát triển để có thể tiến cao hơn trên nấc thang sự nghiệp của mình.


 

 

Tại sao nên gia nhập đội ngũ của chúng tôi
image_slide_company_Panasonic Vietnam Group – Panasonic R&D Center Vietnam (PRDCV) image_slide_company_Panasonic Vietnam Group – Panasonic R&D Center Vietnam (PRDCV) image_slide_company_Panasonic Vietnam Group – Panasonic R&D Center Vietnam (PRDCV) image_slide_company_Panasonic Vietnam Group – Panasonic R&D Center Vietnam (PRDCV)
 • 1 Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
 • 2 Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật, Singapore, Mỹ..
 • 3 Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực

 

Gia nhập Panasonic R&D Center Việt Nam (PRDCV) - Trung tâm AI tương lai của Tập đoàn Panasonic tại Châu Á.

Cùng Panasonic vươn cao tương lai sự nghiệp:

 • Làm việc tại công ty thuộc “VIETNAM’S 50 LEADING IT COMPANIES”;
 • “Let’s Challenge Together! And Update Yourself!” - Để bắt kịp với sự thay đổi liên tục của công nghệ mới, Panasonic không ngừng đón nhận thử thách, cho ra đời những sản phẩm mới, phát triển và hoàn thiện công ty;
 • Với phương châm "Hoàn thiện con người trước khi tạo ra sản phẩm", Panasonic luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu, làm nền tảng cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, mọi công dân Panasonic đều được tạo điều kiện học hỏi và phát triển để có thể tiến cao hơn trên nấc thang sự nghiệp của mình.


 

 

Top Benefits:
Nhà tuyển dụng hàng đầu