Nissho Electronics

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam (Nissho Việt Nam) là công ty con của Nissho Electronics Corporation – Công ty thành viên chuyên về công nghệ thông tin của Tập đoàn Sojitz. Tập đoàn Sojitz là một trong 6 tập đoàn thương mại đầu tư lớn nhất của Nhật Bản.
Nissho Việt Nam thành lập từ tháng 8 năm 2011 tập trung vào các mảng sau:
- Phát triển phần mềm outsource
- Cung cấp các dịch vụ về giải pháp network and security
- Cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Dong Da, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá