NAMEK | SEUDOWEB

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Namek của chúng tôi tuy còn non trẻ về thời gian thành lập nhưng các thành viên sáng lập đều là các nhân sự có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, chúng tôi có nhưng bước trưởng thành trong lĩnh vực CNTT vượt bậc đảm bảo vững chắc trên nền móng được duy trì 6 năm làm việc cùng nhau, với các lĩnh vực tham gia như:

  • Tư vấn và thiết kế website.
  • Giải pháp mạng.
  • Sản xuất, mua bán, gia công và phát triển phần mềm.
  • Dịch vụ đăng ký tên miền và lưu trữ website.
  • Thương mại điện tử
  • Kinh doanh các dịch vụ trực tuyến, quảng bá website, quảng cáo trực tuyến...
  • Dịch vụ tiếp thị và truyền thông quảng cáo.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá