Kambria & OhmniLabs Vietnam

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Robotics & open innovation platform

Kambria (https://kambria.io/) & OhmniLabs (https://ohmnilabs.com/): US-based robotics & open innovation platform company setting up subsidiary software & electronics company in Vietnam.

For more information:

  • Video explaining the platform https://youtu.be/ayGuWHjPwvA
  • A tour of our office https://youtu.be/is-nenq1VLg
  • A demo of our 3D-printed robotics arm https://youtu.be/RW2zpqdWHuo
  • A demo of the robot Toppan is co-developing with us https://youtu.be/A7GIuJ_eHy8

Những lý do nên gia nhập với chúng tôi

  • Cool projects
  • Talent colleagues
  • Open environment

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 7, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá