INSO

Hà Nội

Giới thiệu chung

INSO là ứng dụng bảo hiểm trên điện thoại di động, chúng tôi mong muốn rút ngắn thời gian, thủ tục trong việc mua và yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho khách hàng, từ đó nâng cao nhận thức của người dùng về lợi ích của bảo hiểm và tăng tỷ lệ đăng ký bảo hiểm của người dân Việt Nam. 
Với INSO, bảo hiểm không chỉ là một loại sản phẩm bảo vệ rủi ro mà còn là một phong cách sống, là một xu hướng tiêu dùng. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành ứng dụng bảo hiểm online phổ biến nhất.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Hai Ba Trung, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá