Insmart

Hà Nội

Giới thiệu chung

  • Là Công ty có vốn đầu tư từ Malaysia và Việt Nam.
  • Văn phòng chính tại HN và chi nhánh HCM
  • Hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giải quyết bồi thường bảo hiểm, chuyên gia trong lĩnh vực giải pháp công nghệ và dịch vụ quản lý các chương trình bảo hiểm chung và bảo hiểm sức khỏe.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Ba Dinh, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá