IFI Solution - An NTT Data Company

Hà Nội

Giới thiệu chung

IFI Solution là thành viên NTT Data, tập đoàn dịch vụ CNTT lớn thứ 6 Thế giới.
Làm việc tại IFI Solution, bạn sẽ được tham gia vào các dự án thú vị ở các lĩnh vực như Banking & Financials, Energy, Telecom, Healthcare, Automotive, Big Data…bạn sẽ có dịp tiếp xúc và trao đổi với các chuyên gia quốc tế đến từ Italia, Đan mạch, Pháp, Nhật Bản và có cơ hội chứng tỏ năng lực của người Việt nam với bạn bè thế giới trong giới CNTT.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

151-300

Địa chỉ

Thanh Xuan, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá