Hoovada

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty IT nền tảng cung cấp kiến thức cho người dùng và kết nối mọi người để trao dổi Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí marketing có kinh nghiệm cho 1 dự án IT nền tảng (platform). Đây là vị trí online, part-time với hình thức thanh toán theo tháng. Vị trí này sẽ bắt đầu từ tháng 7. [CẦN CÓ] - Kiến thức phân tích dữ liêu và market test dùng trong phân tích thị trường - Kinh nghiêm lập kế hoạch chiến lựợc marketing để tăng trưởng số người dùng cho web - Kiến thức + kinh nghiệm Digital and Social Marketing, Email Marketing, Search Engine marketing - Kiến thức về SEO, copywriting, UI/UX - Có kinh nghiệm product management hoặc kinh nghiệm làm việc với DEV team để cùng đề xuất cải thiện chức năng của web - Hiếu biết thị trường và tâm lý người dùng web ở Việt Nam - Biết đọc + viết tiếng Anh (không đòi hỏi biết nói) [TỐT NẾU CÓ] - Có kiến thức hoặc từng có kinh nghiệm làm việc cho loại web nền tảng - Có thể thiết kế UI

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Other, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá