Hachi Web Solutions

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Hachi Web Solutions là công ty tại Singapore. công ty làm các dự án web cho các công ty nhỏ và vừa tại Singapore.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 10, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá