Geminisoft

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Geminisoft được thành lập vào năm 2002, có 18 năm phát triển, hiện là công ty hàng đầu với khoảng 80% thị phần các hệ thống hỗ trợ xuất bản, phát sóng và lưu trữ truyền hình tại Hàn Quốc. Chúng tôi có những công nghệ và giải pháp đặc thù về lưu trữ, quản lý dữ liệu số đa phương tiện cũng như phòng tin tức, phát sóng cùng hàng trăm giải pháp khác nhau về quản lý dữ liệu.

 

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

District 5, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá