GAT

Hà Nội

Giới thiệu chung

GAT là nền tảng mượn sách và trao đổi sách dành cho người Việt. Thông qua GAT, bạn có thể mượn sách miễn phí, trao đổi thông tin về sách, đọc và viết review. Sứ mệnh của GAT chính là lan tỏa văn hóa đọc đến tất cả mọi người!

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Nam Tu Liem, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá