G-SARAM Co.,Ltd

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Tiểu sử về G-saram

  • G-saram là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ và phát triển toàn diện giúp bạn đầu tư tài chính an toàn trong thị trường ngoại hối.
  • G-saram có công nghệ và vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc và Nhật Bản
  • Chúng tôi là doanh nghiệp kinh doanh giải pháp đầu tư tài chính an toàn trong thị trường ngoại hối, chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ và phát triển toàn diện.

Tầm nhìn chiến lược

  • Xây dựng môi trường giao dịch tốt nhất – đào tạo tốt nhất – đầu tư tốt nhất
  • Sản phẩm chất lượng tốt – công nghệ cao – tập trung nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo
  • Phát triển hệ thống nhân lực toàn diện – chuyên nghiệp cùng công ty tạo lập giá trị thương hiệu uy tín vững mạnh từ thị trường Việt Nam đi ra khắp toàn cầu

Sứ mệnh

  • Lợi ích tốt: Doanh nghiệp cam kết đảm bảo quyền lợi tốt nhất đến với khách dựa trên 3 tiêu chí: Hiệu quả – An toàn – Bền vững
  • “Công ty tốt”: Tập trung xây dựng hệ thông công ty vững mạnh, bao gồm: Bộ máy tổ chức – vận hành, đội ngũ nhân lực, công nghệ – kỹ thuật, chất lượng sản phẩm dịch vụ
  • “Con người tốt”: Chú trọng đầu tư phát triển con người toàn diện. Bồi dưỡng – Hỗ trợ – Đào tạo hệ thống nguồn nhân lực tham gia vào doanh nghiệp

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Hai Chau, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá