Dah Sheng International (Vietnam)

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công ty TNHH DahSheng VietNam chuyên sản xuất về eva miếng lót giày.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 12, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá