Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Skyline Việt Nam

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Skyline Việt Nam là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lý nguồn lao động, mang đến các giải pháp toàn diện về nguồn nhân lực, từ dịch vụ cung ứng lao động phổ thông, cung ứng lao động thời vụ... Với đội ngu cán bộ, nhân viên năng lực, trình độ cao, tâm huyết với nghề nhân sự, tận tâm với khách hàng..

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

Hà Nội

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá