Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Trang Thiết Bị Y Tế, Phòng thí nghiệm, xử lý Nước và Môi Trường được thành lập năm 1997 theo giấy phép kinh doanh số 052615 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Binh Chanh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá