Công ty TNHH Saigon Inttech

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Với đội ngũ nhân viên đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất phối hợp với Trí tuệ Nhân tạo (AI) để thông minh hoá cuộc sống hằng ngày. Tiêu chí làm việc của Công ty TNHH SAIGON INTTECH là luôn nỗ lực sáng tạo ra sản phẩm mới, cần thiết cho xã hội thông minh, đáp ứng nhu cầu trong nước và trên toàn thế giới.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Tan Binh, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá