Công ty TNHH Asean Fan

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Hiện tại công ty chúng tôi đang kinh doanh - phát triển riêng 3D network Game , phát triển Application cho Smartphone/ Web và thực hiện 3D graphic cho nhiều dạng game trên Unity/ PS4/ Network game.

Ngoài ra do đặc thù công ty chúng tôi còn thực hiện rất nhiều service chẳng hạn như planning, Dev, QA trong công ty, nên các bạn có thể tiếp xúc với rất nhiều thành viên có năng lực, nhiệm vụ khác nhau.

Từ ngay bây giờ chúng tôi luôn suy nghĩ về việc tạo dựng thêm nhiều công việc kinh doanh mới.

Chúng tôi mong muốn chiêu mộ những thành viên sẽ hiệp lực cùng chúng tôi trong các dự án tương lai, cùng nhau phấn đấu trưởng thành.

◇Lĩnh vực thực hiện

・VR App

・Unity Game

・Network Game của công ty(MILU)

・Service mới Web

・Application về giáo dục.

◇Web Site URL

http://aseanfan.com/

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Binh Thanh, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá