Chứng Khoán Trí Việt

Hà Nội

Giới thiệu chung

TVSC là thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hiện hoạt động với các nghiệp vụ môi giới, lưu ký chứng khoán và tư vấn tài chính. Khách hàng mục tiêu của chúng tôi là các nhà đầu tư cá nhân, các tổ chức vừa và nhỏ. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà môi giới hàng đầu trên TTCK Việt Nam.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Ba Dinh, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá