Cavana

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Cavana hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, bán hàng và phát triển phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý công việc.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 7, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá