bravesoft Vietnam

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

One of leading venture companies in smartphones applications and social games from Japan

bravesoft Japan (http://www.bravesoft.co.jp/) was established in 2005 and now is one of leading venture companies in Japan. bravesoft has been selected as top venture companies (see http://best100.v-tsushin.jp/2012/05/bravesoft.php).

bravesoft focuses on smartphone applications, social games, web services and many smartphone applications have achieved top ranking among Japanese applications for smartphone.

bravesoft Vietnam (http://www.bravesoft.vn/) is a subsidiary of bravesoft Japan and was started in 2013. bravesoft Vietnam is still a very young company, so working for bravesoft Vietnam you will have many opportunities to be promoted, many opportunities to bring your impacts to the company.

Những lý do nên gia nhập với chúng tôi

  • Lương tháng 13, du lịch hàng năm, khám sức khoẻ...
  • Cơ hội làm việc ở Nhật
  • Thưởng theo thâm niên và thưởng theo dự án

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

268 To Hien Thanh (BigC Building), District 10, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá