Blueco Globa

Hà Nội

Giới thiệu chung

Blueco là một công ty phát triển phần mềm ở Việt Nam, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thống phần mềm lớn cho các khách hàng ở các nước Anh, Ấn độ, Thái Lan, Nhật bản, Bangladesh và Việt Nam với nhiều lĩnh vực khách nhau như: Thuế, Hải quan, Ngân hàng, Doanh nghiệp, Tư vấn... Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực kỹ thuật và phân tích, kiểm thử như: SAP, JAVA, Python, phân tích nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế…

Những lý do nên gia nhập với chúng tôi

  • We are proud to be No.1 choice of the following partners for the last decade
Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Floor 4 – Kim Anh Building, lane 78 Duy Tan – Dich Vong Hau Cau Giay Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá